Ngày 20-10, Đoàn kiểm tra số 3 của Thành ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh đã đến kiểm tra tại Sở Công thương.

Tang cuong kiem tra bat thuong de nang cao chat luong cac cuoc thanh tra - Anh 1

Thời gian qua, Sở Công thương đã thực hiện đầy đủ các nội dung, gồm: Thực hiện công tác quy hoạch; tăng cường công tác thanh, kiểm tra và phối hợp với các sở, ban, ngành; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong các lĩnh vực chuyên ngành; công tác quản lý thị trường, công tác lập. thẩm định, thực hiện dự án, quyết toàn ngân sách; công tác quản lý đầu tư xây dựng; việc theo dõi thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra và nội dung xây dựng kế hoạch công tác năm.Từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2016, Sở Công thương đã thực hiện 137 cuộc thanh tra, trong đó 3 cuộc thanh tra hành chính và 134 cuộc thanh tra chuyên ngành; tổng số quyết định xử phạt: 62 quyết định; tổng số tiền đề nghị xử phạt vi phạm hành chính là 807.800.000 đồng, đã xử phạt 607.800.000 đồng.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở làm rõ về Thanh tra công vụ và những vấn đề liên quan đến đời sống thiết thực của người dân: thanh tra việc triển khai phân phối điện, VSATTP, hóa chất, vấn đề kinh doanh đa cấp, công tác quản lý thị trường...; những vướng mắc khó khăn, kiến nghị của Sở trong hoạt động, công tác…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao quá trình thực hiện nhiệm vụ và những kết quả đáng khích lệ của Sở.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đúng kế hoạch. Các cuộc thanh tra đều có xử lý hành chính, thể hiện quyết tâm của Sở trong công tác thanh tra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần vào sự tăng trưởng của Thủ đô, tuy nhiên nhiều nội dung thanh tra kinh tế - xã hội liên quan đến lĩnh vực của ngành chất lượng chưa cao.

Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị, Sở cần tuyên truyền công khai rộng rãi, tránh tình trạng mập mờ về những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân; tăng cường kiểm tra bất thường, tránh kiểm tra qua báo cáo để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. Đồng thời, cần củng cố lực lượng thanh tra, có cách làm linh hoạt sáng tạo trong công tác; phối hợp với các kênh thông tin tuyên truyền để người dân biết đâu là thực phẩm sạch, thực phẩm nhiễm hóa chất…

Nguyệt Ánh