Ngày 13/8, Bộ Y tế đã phối hợp với Hội điều dưỡng Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo Xây dựng chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2008- 2009.