Trong 2 ngày 23 và 24-8-2010, Đại hội đại biểu đảng bộ BĐBP Đồng Tháp lần thứ XI đã chính thức khai mạc. 90 đại biểu, đại diện cho hơn 300 đảng viên thuộc 13 chi, đảng bộ cấp cơ sở đã về dự. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Thiếu tuớng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp đã có nhiều đổi mới, chủ động đề xuất và làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP trong công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; Tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng địa bàn biên phòng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức so với Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, một số cấp ủy chưa coi trọng việc cụ thể hóa nghị quyết một cách toàn diện. Trong chỉ huy, chỉ đạo có lúc chưa phát huy đuợc sức mạnh tập thể, chưa tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua phương huớng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 trong đó tập trung vào việc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia và địa bàn biên phòng trong mọi tình huống, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh; nâng cao nhận thức chính trị, phát luật, chấp hành nghiêm kỷ luật xây dựng đơn vị vững mạng toàn diện để sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; nội bộ đoàn kết thống nhất; năng lực trách nhiệm của đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền và đồng chí Lê Vĩnh Tân đã biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp đã đặt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp biên phòng; đổi mới về phương pháp, hình thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng công tác nắm và dự báo tình hình; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm; tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Tham gia có hiệu quả việc giúp đỡ nhân dân địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh đồng thời xây dựng và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 bên biên giới. Hoàng Anh