Sáng 21/2 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thường trực Chính phủ đã làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm đánh giá hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian qua, bàn biện pháp nâng cao chất lượng công tác này trong năm 2009 và những năm tiếp theo.