TTXVN - Sáng 25-11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã họp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội về tiến độ triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 90 giữa Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về vận động, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Tang cuong giam sat bao dam an toan ve sinh thuc pham - Anh 1

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch 217 triển khai Chương trình phối hợp số 90 về an toàn thực phẩm trong hai năm 2016-2017. Việc triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp số 90 và Kế hoạch 217 về an toàn thực phẩm đã được hầu hết các bộ, ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương ban hành văn bản thực hiện.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cuộc họp nhằm thảo luận về những công việc đã làm được, chưa làm được để trong năm 2017 có những bước khởi động thực hiện Chương trình phối hợp số 90 về an toàn thực phẩm, hướng tới mục tiêu 100% xã, phường tuyên truyền về an toàn thực phẩm, 100% hợp tác xã, 50% hộ dân đăng ký sản xuất an toàn thực phẩm. Tuy mới chỉ thực hiện trong sáu tháng, việc triển khai chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành, địa phương, được người dân đồng tình hoan nghênh. Đến nay, 20 trong số 63 tỉnh đã có chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chương trình.