Đó là khẳng định của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh khi chia sẻ về những kinh nghiệm trong 4 năm triển khai thực hiện Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) trên địa bàn.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật KN, Luật TC, 4 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 31 văn bản các loại; các địa phương, sở, ngành trực thuộc cũng đã ban hành 375 văn bản và sửa đổi bổ sung 25 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Bên cạnh đó, các cơ quan trong tỉnh đã tổ chức 341 hội nghị tuyên truyền cho hơn 65.000 lượt người về Luật KN, Luật TC và Luật Tiếp công dân. Ngoài ra, các cấp, ngành trong tỉnh còn tuyên truyền qua công tác xử lý đơn thư, đối thoại giải quyết KN, TC và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước theo thẩm quyền.

Trong 4 năm, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 1.531 đơn, trong đó có 1.330 đơn KN, 201 đơn TC. Thụ lý và giải quyết 1.500 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền.

Qua giải quyết KN, TC đã kiến nghị thu hồi gần 12,3 tỷ đồng và 23.010m2 đất; trả lại quyền lợi cho 278 người với hơn 10,7 tỷ đồng và 11.794m2 đất; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc và 33 đối tượng; kiến nghị xử lý hành chính 12 đối tượng.

Ông Lê Văn Ánh cho biết, công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành và địa phương quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Điểm nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trong công tác này chính là tăng cường đối thoại. Trong quá trình giải quyết các cấp, ngành luôn thống nhất quan điểm: Không chỉ là giải quyết hết thẩm quyền, hết thời hạn, thời hiệu mà giải quyết đến cùng vụ việc để đem lại quyền lợi chính đáng cho dân.

Đồng thời, hàng năm lấy kết quả giải quyết KN, TC ở mỗi địa phương, đơn vị là một tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của nguời đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức.

Tuy nhiên, ông Ánh cũng chia sẻ, công tác giải quyết KN, TC của tỉnh vẫn còn tồn tại vấn đề vướng mắc, khó khăn, bất cập như: Một số vụ việc KN mặc dù đã được cơ quan Nhà nước giải quyết hết thẩm quyền, UBND tỉnh đã ra thông báo chấm dứt giải quyết theo quy trình và Thanh tra Chính phủ đã kết luận nhưng công dân vẫn cố tình khiếu kiện dai dẳng, có trường hợp cấu kết với nhau hoặc xúi giục người KN, TC tụ tập đông người tại trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.

Một số trường hợp chuyển sang TC người trực tiếp giải quyết, trực tiếp tham mưu, trực tiếp ký văn bản giải quyết và chỉ đạo thực hiện. Vấn đề này làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, trật tự của địa phương tuy nhiên lại chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Trọng Tài