Vụ Tiểu học, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị Tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Đại biểu đến từ 35 sở GD-ĐT tỉnh, thành - những địa phương có học sinh dân tộc thiểu số, đã có những đóng góp ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Trong đó, hướng đưa trẻ em người dân tộc từ 4-5 tuổi ra lớp mẫu giáo để bắt đầu làm quen với tiếng Việt, thực hành giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ, tạo cơ sở cho các em học tốt tiếng Việt; thử nghiệm dạy học môn tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu của Trung tâm Công nghệ giáo dục; giải pháp điều chỉnh kế hoạch dạy học môn tiếng Việt từ 350 tiết thành 500 tiết được xem là giải pháp then chốt... Diệu Hiền