Ngày 5/8, Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn (PEDC), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị triển khai các phương án tăng cường tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc.