Giai đoạn 2017-2020, cả nước sẽ đào tạo nghề cho khoảng 900.000 lao động nông thôn với tỉ lệ lao động có việc làm, nâng cao thu nhập sau khi được đào tạo nghề đạt trên 80%. Số kinh phí dự kiến cho chương trình này vào khoảng 1.751 tỷ đồng.

Tang cuong dao tao nghe cho lao dong nong thon - Anh 1

Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Ngày 29/11, Bộ NN&PTNT và Tổ chức phi chính phủ Oxfam tổ chức hội thảo “Báo cáo nghiên cứu và tham vấn kế hoạch, khung hướng dẫn đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2017-2020”.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020, cả nước sẽ đào tạo nghề cho khoảng 900.000 lao động nông thôn với tỉ lệ lao động có việc làm, nâng cao thu nhập sau khi được đào tạo nghề đạt trên 80%.

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT cho biết đối tượng được đào tạo là người khuyết tật, người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng; người thuộc hộ cận nghèo. Các ngành nghề đào tạo bao gồm: Sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nghề đánh bắt khai thác thủy sản…

Hình thức đào tạo chủ yếu là dạy thực hành, thực hiện tại nơi sản xuất có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm theo quy định với các trình độ đào tạo là sơ cấp nghề (413.500 người) và dưới 3 tháng (500.000 người). Trước mắt, Bộ NN&PTNT sẽ xây dựng 10-15 mô hình mẫu/địa phương rồi từ đó tổng kết, đánh giá theo điều kiện của từng địa phương để tổ chức nhân rộng.

Bên cạnh nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ 1.375 tỷ đồng, kinh phí đào tạo nghề còn được huy động từ các nguồn khác như kinh phí địa phương, kinh phí giao cho Bộ NN&PTNT.

Việc ban hành danh mục và định mức chi phí đào tạo cho từng ngành nghề nông nghiệp sẽ được thực hiện theo quy định của Quyết định số 46/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 152/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính.

Đỗ Hương