- Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị và an toàn xã hội trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc nước ta có những diễn biến phức tạp, khó lường do các hoạt động kích động, tuyên truyền lôi kéo của các thế lực phản động nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trước thực trạng trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực Tây Bắc về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động phá hoại sự đoàn kết giữa các dân tộc Trong thời gian qua, đồng bào dân tộc Mông là một mục tiêu mà các thế lực thù địch phản động tập trung lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng để chia rẽ dân tộc, chống phá cách mạng. Nổi lên là tác động của lực lượng phỉ vào vùng biên giới Việt - Lào, tác động của các tổ chức phản động trong người Mông lưu vong chủ yếu ở Mỹ, các thế lực lợi dụng tôn giáo, nhất là Tin lành, làm bùng nổ vấn đề Vàng Chứ và đạo Tin lành gây xáo động trong nhiều vùng đồng bào Mông với quy mô lớn, hậu quả nghiêm trọng và chứa đựng nguy cơ manh động, khó lường. Gần đây trong vùng Tây Bắc nổi lên một số đạo lạ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như “Tín ngưỡng Dương Văn Minh”, đạo “San sư khổ tảo”, đạo “Chữ thập đỏ”, đạo “Sề chù ha ly lù gia”. Với sự xuất hiện của một số đạo lạ này, các thế lực thù địch đã kích động, gây ra những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị trong dân tộc thiểu số vùng biên giới, như số người ngộ nhận theo đạo lạ “San sư khổ tảo” ở hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng cho đến nay lên tới khoảng 2.500 người. Đáng chú ý, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết tuyên truyền lập “Vương quốc Mông” trong vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc có tổ chức và diễn ra trên diện rộng, với các luận điệu cực kỳ nguy hiểm, như “Mỹ và Vàng Pao sắp đánh nhau với Lào và Việt Nam; sắp có chiến tranh xảy ra, mọi người phải di cư sang Thái Lan để tránh nạn”. Trong khi đó, tình hình kinh tế - xã hội người Mông đang tích tụ nhiều mâu thuẫn có thể gây mất ổn định. Đó là tình trạng du canh du cư, di dịch cư tiếp diễn phức tạp, không chỉ do nguyên nhân kinh tế mà có sự tác động của yếu tố chính trị và tôn giáo. Những khó khăn tồn tại kéo dài, làm cho lòng dân không yên, kẻ địch và phần tử xấu dễ lợi dụng kích động gây ra các tình huống manh động, đột xuất. Mới đây nhất, trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5-2011, một bộ phận nhân dân, chủ yếu là đồng bào Mông ở một số bản thuộc các xã Nacôsa, Nà Bủng, Pa Tần, Quảng Lâm, Nà Khoa, Mường Toong thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (gồm cả người già, trẻ em và thanh niên), có mang theo lương thực, tư trang cá nhân kéo về khu vực bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Cuối ngày 01/5 sang đến ngày 02/5/2011, đã có hàng nghìn người kéo về khu vực này, họ ở nhà dân tại chỗ hoặc dựng lều lán để ở. Nhiều người tự xưng là cứu thế của người Mông, được “Trời cho quyền năng được lập Vương quốc và chỉ có lần này thôi”, nhiều kẻ lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng để thành lập “Vương quốc Mông”. Vấn đề nổi lên ở vùng dân tộc Thái là tác động ngày càng tăng của bên ngoài thông qua việc tập hợp, sử dụng bọn phản động trong người Thái lưu vong và qua lĩnh vực nghiên cứu Thái học. Cho tới nay, một số phản động người Thái gốc Việt ở nước ngoài đang gia tăng các hoạt động chống phá trong nước. Được sự hậu thuẫn về tinh thần và vật chất của các thế lực thù địch, chúng đã tập hợp lực lượng hình thành các hội, nhóm và xâm nhập về người nắm tình hình, gây cơ sở, kích động chia rẽ dân tộc, đòi phục hồi “Xứ Thái tự trị”. Ngoài tác động về văn hóa, hoạt động truyền đạo tin lành đã tác động vào một bộ phận người Thái. Trong khi đó, ở vùng Thái còn tồn tại những vấn đề bức xúc về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội mà các thế lực thù địch đang khai thác triệt để. Các thế lực thù địch gia tăng sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Nổi lên là sự xuất hiện ngày càng nhiều các đài phát thanh bằng tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam từ nước ngoài tác động vào vùng Tây Bắc như các chương trình tiếng Mông, tiếng Thái. Đáng chú ý nhất là các đài tôn giáo từ vệ tinh phủ sóng vào các vùng dân tộc thiểu số, trong đó có Tây Bắc. Đài “Nguồn sống” phát 22 thứ tiếng và đang tăng thời lượng chương trình phát tiếng dân tộc. Thời gian qua, các đài nước ngoài thường xuyên phát những tài liệu và các cuộc phỏng vấn những phần tử lưu vong ở nước ngoài… để cắt xén, thổi phồng, xuyên tạc tình hình đất nước và khu vực Tây Bắc; một số tài liệu ở trong nước được đưa lên mạng, đang tán phát rộng rãi trong xã hội ta nhằm gây khó khăn cho sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Thông qua việc tiến hành chiến tranh tâm lý với các thủ đoạn, như: tung tin, vu khống, phao tin đồn nhảm, phát tán tài liệu… để gây nghi ngờ, chia rẽ giữa các dân tộc. Các thế lực thù địch tiến hành các thủ đoạn này chủ yếu diễn ra vào thời điểm trước hoặc đang diễn ra Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhằm kích động, chia rẽ nội bộ. Hình thức tài liệu thường thông qua viết tay hoặc phôtôcopy để tán phát tài liệu, trong đó có thư nặc danh, mạo danh nhằm hạ thấp uy tín của người ứng cử. Tác động thông qua hệ thống bưu chính, viễn thông, như: gửi bức thư “hạnh phúc” thông qua người thân để nhân bản với các nội dung khác nhau: tuyên truyền tà đạo, mê tín dị đoan… hoặc tải những thông tin trên mạng Internet về máy điện thoại di động cá nhân và máy tính cá nhân, trong đó có những nội dung phản động, đồi trụy… Đồng thời, thổi phồng những khó khăn, phức tạp trong xã hội, xuyên tạc tình hình đất nước, lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, dân chủ để vu khống, xuyên tạc… Đã xuất hiện một số trang web đưa tin có nội dung tuyên truyền đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Ngoài ra chúng còn thông qua những nội dung băng catset, băng đĩa hình ngoài luồng, băng đĩa không tem, nhãn được nhập lậu từ nước ngoài vào với những nội dung kích động, bạo loạn, khiêu dâm, đồi trụy, phản cách mạng. Tác động thông qua văn hóa phẩm xấu, như: Tranh, ảnh, truyện sách mê tín dị đoan; một số sách có nội dung chính trị xấu; một số đồ chơi mang tính bạo lực, khiêu dâm. Tác động thông qua thu truyền hình qua chảo (TVRO): các nội dung được thu từ vệ tinh có nhiều nội dung độc hại mà các cơ quan chức năng không thể kiểm soát được hiện nay vẫn phát 24/24 giờ. Lợi dụng chính sách mở cửa của ta, các đối tượng từ nước ngoài tăng cường câu kết với bọn phản động trong nước nhằm từng bước gây ảnh hưởng, tạo ra các khuynh hướng tư tưởng đối lập, khi có thời cơ sẽ tổ chức thành lực lượng chính trị, tập hợp quần chúng bên trong kết hợp với tạo dư luận quốc tế gây sức ép đòi thay đổi chính sách, đòi tự trị, ly khai dân tộc. Trước tác động của các thế lực thù địch bên ngoài, số đối tượng bên trong đã ngóc đầu dậy tập hợp lực lượng hoạt động chống đối dưới nhiều hình thức. Tại khu vực Tây Bắc, số đối tượng phản động tập trung tuyên truyền, phát tán tài liệu, trực tiếp móc nối, phát triển tín đồ, lôi kéo cán bộ cốt cán ở cơ sở, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc. Đồng thời, chúng tiến hành gây phỉ, xưng đón Vua. Hoạt động của bọn phỉ Vàng Pao ở Lào tác động vào một số vùng Mông của ta ở biên giới Việt - Lào. Do bị tác động bởi các luận điệu tuyên truyền, đã có khá nhiều người là dân tộc thiểu số ở trong vùng Tây Bắc di cư trái phép sang Lào. Tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Bắc Trong thời gian tới, để làm thất bại âm mưu và hành động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch ở khu vực Tây Bắc, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về vấn đề dân tộc và tôn giáo; đặc biệt là cần làm tốt công tác tư tưởng, tập trung vào các nội dung sau: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực Tây Bắc về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Cấp ủy đảng các cấp tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện các Nghị quyết của Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. , nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp giữa các bộ, ban ngành, quân khu, giữa Trung ương và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch; phải xây dựng cơ chế thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất khi xử lý các vấn đề, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng những sơ hở. Đồng thời nâng cao sức mạnh và năng lực chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở từ khâu phát hiện, tham mưu, tổ chức đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến” từ cơ sở. , phải tập trung củng cố hệ thống cơ sở chính trị ở cơ sở cấp xã, phường, nhất là sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng và Chính quyền, đặc biệt là các xã trọng điểm ở vùng núi và dân tộc trong khu vực, để đủ sức thực hiện chức năng quản lý về an ninh, nắm chắc được tình hình, biết vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và giải quyết được các vụ việc an ninh trật tự ở cơ sở. tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX), phát huy truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng kiên cường, cần cù lao động đoàn kết thống nhất của các dân tộc ở khu vực Tây Bắc để thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của nhân dân với các khu vực khác trong nước, củng cố niềm tin của các dân tộc vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phản bác lại các hoạt động chống đối của các thế lực thù địch, quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ thông tin, Internet, nhất là những thông tin tài liệu do phía nước ngoài cung cấp liên quan đến dân, chủ nhân quyền theo các giá trị phương Tây, kích động ly khai, như: “Một dân tộc - một quốc gia”. Thực hiện đề án phủ sóng phát thanh, truyền hình tới các thôn, bản vùng Tây Bắc, nâng cao chất lượng phát thanh và truyền hình bằng tiếng dân tộc; tiếp tục thực hiện tới Quyết định 975 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo chí, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn. , cần có những quyết sách mạnh mẽ, cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc tại khu vực Tây Bắc phù hợp với từng địa bàn; đặc biệt coi trọng bồi dưỡng cán bộ người dân tộc làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí. , đổi mới việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và tăng cường trao đổi nghiệp vụ, giao ban an ninh tư tưởng giữa các tỉnh trong khu vực Tây Bắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng. Mở rộng dân chủ đi đôi với thiết lập kỷ cương, kiên quyết ngăn chặn những vụ việc lợi dụng dân chủ để gây mất ổn định chính trị xã hội trên địa bàn khu vực Tây Bắc. , tăng cường công tác nắm chắc tình hình an ninh nội bộ, phát hiện kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là các vấn đề liên quan đến gắn tôn giáo với dân tộc; xử lý kịp thời, kiên quyết, khẩn trương, khôn khéo, nhanh gọn các tình huống phức tạp, không để lan rộng, không để các thế lực thù địch lấy cớ can thiệp. Đồng thời cần phát huy vai trò của người có uy tín như già làng, trưởng bản trong các dân tộc thiểu số trên địa bàn để thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng dân tộc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế./.