Đây là một trong những yêu cầu đáng chú ý mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đưa ra với các Sở Giao thông Vận tải (GTVT) trong kế hoạch chi tiết triển khai tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện ngành đường bộ.

Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra tai cac dau moi xep hang - Anh 1

Một hoạt động kiểm tra tải trọng của thanh tra giao thông. Ảnh: OH

Kết quả xử lý các trường hợp vi phạm tải trọng phương tiện và kích thước thành, thùng xe thì các sở GTVT có trách nhiệm thông báo cho địa phương quản lý doanh nghiệp vận tải để đối chiếu, rà soát việc ký cam kết không vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời gửi số liệu về Tổng cục ĐBVN để tổng hợp, nắm tình hình và chỉ đạo; phối hợp tốt với các cục quản lý đường bộ (QLĐB) I, II, III, IV để thực hiện kế hoạch này.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của địa phương thông báo và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về các doanh nghiệp, đơn vị làm tốt và các doanh nghiệp, đơn vị làm chưa tốt hoặc có vi phạm.

Đối với các xục QLĐB I, II, III, IV, cần chủ động phối hợp với các sở GTVT xây dựng kế hoạch phối hợp giữa cục và sở về kiểm soát tải trọng xe (KSTTX) tại trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) lưu động hoặc cân xách tay trên các đoạn quốc lộ thuộc địa bàn quản lý của cục, tập trung tuyến quốc lộ 1 (từ Lạng Sơn đến thành phố Cần Thơ) đảm bảo tính linh hoạt về thời gian và địa điểm tùy theo tình hình thực tế.

Cùng với đó, Vụ Pháp chế - Thanh tra phải chủ động đề xuất kế hoạch kiểm tra, thanh tra hoạt động KSTTX, kích thước thùng xe của các cục QLĐB trực thuộc Tổng cục ĐBVN; đề xuất lập kế hoạch phối hợp với các cục QLĐB kiểm tra, thanh tra về công tác KSTTX và các hành vi vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng xe; đề xuất kế hoạch phối hợp với Thanh tra Bộ GTVT, thanh tra giao thông các địa phương, kiểm tra, thanh tra tại các đầu mối hàng hóa lớn, kho hàng, cảng, các bãi, mỏ vật liệu và các mỏ quặng; phối hợp với Vụ Vận tải thực hiện công táckiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô theo quy định...

Mục đích của kế hoạch trên nhằm tăng cường các biện pháp cụ thể và thực tế để thực hiện được mục tiêu về kiểm soát xe quá tải đặt ra là phấn đấu không còn xe quá tải. Phân công nhiệm vụ cụ thể của công tác kiểm soát tải trọng và kiểm tra, ngăn chặn và phòng ngừa tiêu cực, sách nhiễu trong các hoạt động kiểm soát xe quá tải...

H.O