Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thái Bình đã thành lập 29 đoàn, tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.311 đối tượng, trong đó có 178 tổ chức.

Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra chuyen nganh - Anh 1

Trụ sở làm việc Sở NN&PTNT Thái Bình. Ảnh: Trọng Tài

Các lĩnh vực được Sở tập trung thanh, kiểm tra là: Chấp hành pháp luật theo Thông tư 45 của Bộ NN&PTNT. Chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực đê điều, thủy lợi; sản xuất kinh doanh giống cây trồng; thuốc bảo vệ thực vật; kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; vệ sinh an toàn thực phẩm; gây nuôi động vật hoang dã; kinh doanh ngư cụ, cảng cá, đóng sửa tàu cá; quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung...

Qua thanh tra, Sở đã phát hiện 406 cá nhân, tổ chức vi phạm với các nội dung chủ yếu như: Lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ đê để làm nhà ở. San lấp lấn chiếm mặt cắt sông, bãi sông và lòng sông; kinh doanh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch; chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nhãn mác, hết hạn sử dụng; vi phạm quy định về hoạt động khai thác thủy sản; không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm...

Qua đó, Sở NN&PTNT đã ban hành 15 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền vi phạm là 45,6 triệu đồng. Đến nay, đã thực hiện xong 100% quyết định xử phạt.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm, Sở NN&PTNT đã tiếp 2 lượt công dân đến kiến nghị; tiếp nhận 5 đơn, trong đó có 3 đơn kiến nghị, 2 đơn tố cáo. Có 2 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Các đơn thuộc thẩm quyền đều được Sở giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư tồn đọng kéo dài.

Trong 3 tháng cuối năm, Sở NN&PTNT Thái Bình sẽ tiếp tục rà soát thủ tục hành chính trong thanh tra, đảm bảo tất cả các cuộc thanh tra đúng trình tự, thủ tục; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017 đảm bảo đúng quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; bám sát cơ sở để sớm phát hiện bức xúc, kiến nghị, phản ánh của người dân, hạn chế đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp; đảm bảo việc giải quyết đơn đúng thẩm quyền, đúng quy trình, thủ tục, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài và tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trọng Tài