Ngày 7-11, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 1995/CĐ-TTg chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy. Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn. UBND các địa phương tiến hành rà soát, phân loại người nghiện ma túy khi tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện; hoàn thành việc chuyển đổi các cơ sở cai nghiện ma túy trên toàn quốc trước ngày 31-12-2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Tang cuong cong tac quan ly, cai nghien trong cac co so cai nghien ma tuy - Anh 1

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương thực hiện tốt việc xác định nơi cư trú của người nghiện ma túy, nhất là người không có nơi cư trú ổn định; phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực có cơ sở cai nghiện ma túy; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát những quy định của pháp luật trong việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung; báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân, TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy.

* Chiều 7-11, tại UBND huyện Xuân Lộc, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) Đào Ngọc Dung có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về vụ việc hơn 130 học viên cai nghiện ma túy của Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai bỏ trốn khỏi cơ sở vào chiều 6-11.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB và XH đề nghị tỉnh Đồng Nai kiên quyết xử lý các trường hợp manh động quá kích, nếu không kiên quyết xử lý sẽ dẫn đến tâm lý đám đông. Bên cạnh đó, phải khẩn trương xây dựng cơ sở mới để bảo đảm việc quản lý học viên, cũng như thực hiện tốt việc điều trị các học viên cai nghiện. Trước mắt, phải tăng cường lực lượng để ổn định tình hình và có giải pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và tuyển mới nhân viên về làm việc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, rà soát lại tất cả các học viên, những học viên có nơi cư trú, gia đình bảo lãnh thì đưa về để gia đình quản lý, điều trị theo đúng quy định của pháp luật.