Chiều 24-11, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị phối hợp công tác. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp: đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Hoàng Thế Liên và đồng chí Đinh Trung Tụng, nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp.

Tang cuong cong tac phoi hop, dap ung yeu cau cong tac phap che trong tinh hinh moi - Anh 1

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã trình bày báo cáo tóm tắt về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp.

Liên quan đến công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật, trong 10 tháng đầu năm 2016, Bộ Tư pháp đã thẩm định 18 văn bản, 6 điều ước quốc tế do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính nhất là trong triển khai thực hiện Đề án 896, với các kết quả nổi bật là phối hợp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh.

Tang cuong cong tac phoi hop, dap ung yeu cau cong tac phap che trong tinh hinh moi - Anh 2

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Bộ Công an đã phát động cuộc thi trong toàn lực lượng; việc tổ chức triển khai bài bản “Ngày pháp luật” hàng năm đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật của từng cán bộ, chiến sỹ CAND...

Liên quan đến công tác thi hành án dân sự, Bộ, Ngành Tư pháp đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của CAND, góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Cùng với các cơ quan khác có liên quan trong Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ có hiệu quả về cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự. Về công tác hành chính tư pháp, đã triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh, kết nối giữa phần mềm đăng ký khai sinh (Bộ Tư pháp) và phần mềm cấp số định danh cá nhân (Bộ Công an) thực hiện việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em tại 5 tỉnh, thành phố. Các hoạt động của Bộ Công an và Bộ Tư pháp trong công tác pháp luật quốc tế được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả…

Tang cuong cong tac phoi hop, dap ung yeu cau cong tac phap che trong tinh hinh moi - Anh 3

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Hội nghị cũng đã được nghe các đại biểu hai Bộ thảo luận, trao đổi về những kết quả, kinh nghiệm, khó khăn, tồn tại và vướng mắc trong quan hệ phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 2 Bộ và xác định thời gian tới, quan hệ phối hợp giữa hai Bộ cần tập trung vào những lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm như công tác phối hợp xây dựng các dự án Luật; xử lý vướng mắc trong giám định tư pháp, thi hành án dân sự khi giải quyết các vụ việc, vụ án lớn, trọng điểm về tham nhũng, kinh tế … đề xuất các ý kiến xây dựng, đổi mới cơ chế phối hợp công tác giữa hai Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long xác định quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Bộ Công an là điều kiện cần và đủ để Bộ Tư pháp thực hiện hầu hết các công việc của mình. Đồng chí cũng nhấn mạnh sự cần thiết việc tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp trên các mặt công tác giữa hai Bộ.

Tang cuong cong tac phoi hop, dap ung yeu cau cong tac phap che trong tinh hinh moi - Anh 4

Bộ trưởng Lê Thành Long trao Kỷ niệm chương cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu Bộ Công an và Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Văn phòng Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng của Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo hai Bộ chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện các kiến nghị trên.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm ghi nhận các ý kiến góp ý của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an trong quá trình xây dựng, thẩm định, đánh giá tác động về chính trị, xã hội, đối ngoại đối với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là các dự án luật. Bộ Công an cũng mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao trình độ và đảm bảo chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp CAND để lực lượng quan trọng này không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công tác pháp chế trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Thành Long và các đại biểu tham dự hội nghị

Tang cuong cong tac phoi hop, dap ung yeu cau cong tac phap che trong tinh hinh moi - Anh 5

Để ghi nhận những công lao, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư pháp đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của lực lượng CAND và công tác tư pháp của ngành Tư pháp, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo hai Bộ.

Nguyễn Hương