Ngày 29/11, CAQ Thanh Xuân TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT với Hội Cựu chiến binh, Phòng Giáo dục và Phòng Y tế quận.