Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường của ngành, trong đó quy định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với từng đơn vị.

Tang cuong cong tac bao ve moi truong nganh Cong Thuong - Anh 1

Đặc biệt, Bộ Công Thương đã công bố danh sách khoảng 30 dự án, nhà máy nhiệt điện, hóa chất, thủy điện khai thác khoáng sản nằm trong danh sách có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm trong diện "giám sát đặc biệt".

Các dự án này chủ yếu thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hóa chất, Tổng công ty Thép...

Tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty kiên quyết từ chối đầu tư các dự án có công nghệ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ đối với các nhà máy hiện có để giảm phát thải. Đối với các chủ đầu tư dự án nhiệt điện than, chủ đầu tư cần xây dựng và thực hiện quy trình thải tro xỉ nhà máy, yêu cầu đảm bảo không phát tán tro xỉ ra môi trường, khẩn trương hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ các nhà máy nhiệt điện.