Ngày 19/11 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ Lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp với Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối (Bộ NN và PTNT) tổ chức Hội thảo – Tập huấn “tăng cường công tác an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và nông thôn”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, theo thống kê dân số năm 2010, tỷ lệ dân số ở nông thôn Việt Nam là hơn 60,5 triệu người, chiếm tỷ lệ 70,6% dân số Việt Nam, trong đó có hơn 35,1 triệu lao động, chiếm tỷ lệ 58% số lao động cả nước. Mặc dù cơ cấu dân số và lao động đông đảo nhưng thực tế thu nhập của người lao động ở nông thôn còn rất thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Đóng góp không nhỏ vào sự phát triển nông thôn chính là những thành tựu khoa học công nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, lâm, thủy sản... Nhưng do đặc thù lao động nông nghiệp với phần lớn người lao động không được đào tạo kỹ năng sử dụng trang thiết bị, máy móc, vật tư, hóa chất... Đặc biệt là thiếu kiến thức liên quan đến vận hành và sử dụng an toàn máy móc, sử dụng an toàn phân bón... nên đã xảy ra nhiều tai nạn lao động đáng tiếc, gây mất vệ sinh môi trường, ô nhiễm và suy thoát đất, ô nhiêm môi trường nông thôn... Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, với vai trò, chức năng của mình, những năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ NN và PTNT nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường quản lý nhà nước và các biện pháp tổ chức, thanh tra, kiểm tra, thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ lao động trong nông nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, nâng cao nhận thức của người lao động nông nghiệp về an toàn vệ sinh lao động và giữ gìn bảo vệ môi trường, góp phần giảm nhẹ tai nạn lao động, giảm thiểu ôi nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động. Các ý kiến trình bày tại hội thảo và các tham luận gửi tới hội thảo đã tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn những nội dung, biện pháp góp phần đẩy nhanh, mạnh và hiệu quả hơn nữa trong công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. GS.TS Lê Vân Trình, Viện trưởng Viện Bảo hộ Lao động cho rằng, trong quá trình hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội thì chúng ta phải cân nhắc và tính toán tới vấn đề an toàn, sức khỏe, môi trường để tương xứng với vị trí và vai trò của nó. Trong mối quan hệ với kinh tế thì an toàn, sức khỏe, môi trường đóng vai trò là nguồn cung cấp đầu vào cho quá trình sản xuất, phát triển. Trong mối quan hệ với các hiện tượng xã hội, môi trường lại chịu tác động mạnh mẽ từ đó. Như vậy, giữa kinh tế - xã hội – an toàn, sức khỏe, môi trường thiết lập mối quan hệ tương hỗ trong quá trình phát triển theo chu trình.... TSKH Bạch Quốc Khang, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam cho rằng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường là yêu cầu bắt buộc đối với mọi người và mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cấp các ngành, bao gồm những hoạt động tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo vệ sinh, hạn chế rủi ro, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Cùng với các ngành chức năng, tổ chức công đoàn đã có nhiều hoạt động tích cực và có vai trò đặc biệt trong lĩnh vực này.... Trong chương trình công tác về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường của mình, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã chú trọng đến các hoạt động trọng tâm: tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua, thiết lập mạng lưới an toàn vệ sinh ở các đơn vị; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; kiểm tra, giám sát; xây dựng nội dung thỏa ước lao động tập thể... Liên hệ với thực tiễn tại địa phương, đại biểu Trần Quang Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều hoạt động, phong trào để bảo vệ môi trường. Tuy vậy, vấn đề môi trường và ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường trong các vùng nông thôn trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Môi trường nông thôn, nhất là ở vùng sâu vùng xa đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm bởi rác thải đủ loại, trong đó có rác thải khó phân hủy như túi ni lon, chai lọ đựng thực phẩm; không khí tại một số khu công nghiệp, làng nghề bị ô nhiễm... Đó cũng là ý kiến của nhiều các đại diện đến từ các địa phương, cơ sở. Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động trong nông nghiệp, nông thôn, theo các đại biểu, trong thời gian tới nhà nước cần quan tâm đầu tư nghiên cứu nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tuyên truyền, tổ chức trình diễn phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động nông nghiệp; có chính sách quan tâm đồng bộ và sát thực hơn đến công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; triển khai mô hình hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường chi tiết và cụ thể hơn để nhàm phát triển tổng thể kinh tế, xã hội của địa phương; đẩy mạnh các phong trào quần chúng làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường ở các làng xã; đầu tư kinh phí thỏa đáng cho công tác này; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ; tổ chức kiểm tra, phối hợp kiểm tra thường xuyên, định kỳ và chấm điểm việc thực hiện cong tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường ở các đơn vị...