Báo cáo trước Quốc hội về công tác thi hành án (THA) năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp tăng cường giám sát đối với hoạt động cho vay và các hoạt động tín dụng, ngân hàng; yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra để chống tẩu tán tài sản đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, nhìn chung, năm 2016, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện và công tác THADS, hành chính, hình sự, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 cũng như tích cực triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13. Có thể khẳng định công tác THA tiếp tục có chuyển biến tích cực, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tang cuong cac bien phap ke bien, phong toa tai khoan, tai san doi voi cac vu an kinh te, tham nhung - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo trước Quốc hội

Về kết quả thi hành án dân sự, tổng số việc phải thi hành là 821.216 việc. Kết quả phân loại có 675.429 việc có điều kiện thi hành, chiếm tỷ lệ 82,25%. Thi hành xong 530.428 việc, đạt tỷ lệ 78,53% . Tuy vậy, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (thường có giá trị lớn) kết quả thi hành đạt thấp, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm. Số lượng công chức bị xử lý kỷ luật vẫn còn nhiều (96 trường hợp) và có dấu hiệu tăng, vẫn còn số lượng lớn án chưa có điều kiện thi hành, án không thi hành được đã tồn đọng từ nhiều năm trước...

Công tác thi hành án hình sự cũng đã được nhiều kết quả đáng khích lệ. Song công tác quản lý người bị kết án tù tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù ở nhiều địa phương chưa chặt chẽ. Bộ máy tổ chức lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ thi hành án tại các địa phương đã hình thành nhưng chưa được bố trí đủ biên chế, trình độ nghiệp vụ, pháp luật của một bộ phận cán bộ, chiến sỹ hạn chế, chưa có chế độ phụ cấp đối với cán bộ cấp xã và người tham gia làm công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng...Nguyên nhân là do số lượng người bị kết án tù, tử hình chưa giảm, tính chất tội phạm phức tạp hơn, trong khi đó kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phục vụ giam giữ hạn chế. Hệ thống pháp luật THAHS và các văn bản hướng dẫn thi hành tương đối đầy đủ, nhưng chưa kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với những vướng mắc mới nảy sinh trong thực tiễn...

Tang cuong cac bien phap ke bien, phong toa tai khoan, tai san doi voi cac vu an kinh te, tham nhung - Anh 2

Quang cảnh phiên họp

Về nhiệm vụ trọng tâm về công tác THA năm 2017, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật về THADS, hành chính, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao theo Nghị quyết của Quốc hội; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cơ quan THADS. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục triển khai chế định Thừa phát lại; Triển khai có hiệu quả các dự án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác THAHS.

Thời gian tới, Chính phủ đề nghị Quốc hội quan tâm, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác thi hành án; Quan tâm bố trí ngân sách để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan thi hành án; Xây dựng, nâng cấp các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đã xuống cấp hoặc quá tải, chưa đủ diện tích giam giữ. Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, MTTQ các cấp tăng cường giám sát theo thẩm quyền, nhất là giám sát chuyên đề, tập trung vào một số vụ việc gặp khó khăn trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp liên ngành; tăng cường giám sát đối với hoạt động cho vay và các hoạt động liên quan đến tín dụng, ngân hàng, siết chặt quản lý đối với hoạt động này, hạn chế tối đa tỷ lệ nợ xấu không thể thi hành án; yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra để chống tẩu tán tài sản đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng.