ANTT.VN – Căn cứ dự thảo mới hoàn thiện của Bộ Tài chính, mức công tác phí cho công chức, viên chức từ 2017 sẽ được tăng nhiều hạng mục như mức khoán thê phòng, mức hỗ trợ gửi xe, xăng xe…

Tang cong tac phi cho cong chuc, vien chuc? - Anh 1

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo quy định về chế độ công tác phí đối với công chức, viên chức các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đối tượng áp dụng đối với chế độ công tác phí gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật (gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) trong các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan tiến hành tố tụng mời ra làm nhân chứng trong các vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn.

Theo dự toán này thì từ năm 2017, công chức viên chức đi công tác sẽ được khoán tiền thuê phòng nghỉ tăng 100.000 đồng so với hiện nay.

Cụ thể, đi công tác ở quận thuộc Hà Nội , TP.HCM, Hải Phòng , Cần Thơ , Đà Nẵng và các TP là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán tối đa là 450.000 đồng/ngày/người.

Công chức đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố thuộc các địa phương còn lại thì mức khoán là 350.000 đồng/ngày/người…

Lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng và các chức danh tương đương nếu nhận khoán thì mức khoán phòng nghỉ là 1 triệu đồng/ngày/người.

Đối với cán bộ cấp xã, cơ quan nhà nước thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì mức thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng cũng được Bộ Tài chính dự kiến nâng thêm 200.000 đồng so với hiện nay.

Ngoài ra, tiền công tác phí hỗ trợ gửi xe, xăng xe là 500.000 đồng/người/ tháng.

Các quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước, phụ cấp lưu trú, mức thanh toán theo hóa đơn thực tế, điều kiện, hồ sơ chứng từ thanh toán, dự kiến vẫn giữ như hiện hành.

V. Phan