Với việc tăng nặng các mức xử phạt hành chính, cũng như chế tài xử phạt nặng doanh nghiệp chây ỳ đưa cổ phiếu lên sàn, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chánh thanh tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) được kỳ vọng sẽ làm tăng tính minh bạch, công bằng của thị trường.

Tang che tai chung khoan, them niem tin cho nha dau tu - Anh 1

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó chánh thanh tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Được biết thời gian qua, cơ quan quản lý TTCK đã phát hiện và xử phạt nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Những vi phạm tác động như thế nào đến thị trường, xin bà chia sẻ cụ thể?

Để thị trường vận hành hiệu quả, an toàn, ổn định, lành mạnh, cần đảm bảo các nguyên tắc hoạt động của thị trường là công khai, minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tạo dựng niềm tin vào thị trường.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia thị trường, một số tổ chức/cá nhân do hạn chế về nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ chưa cao hoặc có trường hợp do lỗi cố ý dẫn tới vi phạm pháp luật... làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của nhà đầu tư tham gia thị trường, cũng như tới tính minh bạch, công bằng của thị trường.

Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2016, UBCKNN đã phát hiện xử phạt hành chính 109 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là 9,8 tỷ đồng, tịch thu khoản thu lời bất hợp pháp với số tiền 491 triệu đồng. UBCKNN cũng đã tiến hành xác minh, làm rõ và lập hồ sơ chuyển cơ quan công an truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại công ty đại chúng, phối hợp với cơ quan công an trong xác minh, điều tra một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên TTCK.

Hoạt động giám sát, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm thời gian qua đã có tác dụng tốt trong răn đe, phòng ngừa, xử phạt nghiêm các vi phạm trên thị trường, đồng thời yêu cầu các tổ chức vi phạm chấn chỉnh, khắc phục, có biện pháp ngăn ngừa tái phạm, hỗ trợ tích cực cho đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, giám sát, phát triển TTCK.

Vừa qua, Bộ Tài chính mà trực tiếp là UBCKNN đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK. Xin bà cho biết Nghị định 145 có những quy định gì mới so với hiện hành? Cơ quan quản lý kỳ vọng điều gì sau khi Nghị định 145 có hiệu lực?

Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15-12-2016) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK gồm 3 Điều, 46 khoản sửa đổi, bổ sung các hành vi và chế tài xử phạt hành chính tập trung vào các nhóm hành vi sau:

Về hoạt động chào bán chứng khoán, Nghị định bổ sung các hành vi vi phạm về chào bán cổ phiếu theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP: hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận; không mở tài khoản phong tỏa và tiếp nhận vốn huy động từ đợt chào bán...

Về thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng, Nghị định sửa đổi khung phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, bổ sung hành vi về quản trị công ty đại chúng theo quy định tương ứng tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Đối với quy định về giao dịch chứng khoán, Nghị định 145 sửa đổi khung phạt, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch của cổ đông sáng lập, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn theo tiêu chí khối lượng giao dịch để đảm bảo mức phạt phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm; bổ sung các hành vi và chế tài xử phạt vi phạm để đảm bảo thực thi các quy định mới trong giao dịch cổ phiếu quỹ như dùng cổ phiếu quỹ làm tài sản bảo đảm, tài sản để góp vốn hoặc hoán đổi, không thực hiện đặt lệnh giao dịch hoặc đặt lệnh giao dịch với mức giá nằm ngoài biên độ dao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch...

Với nội dung sửa đổi, bổ sung như trên, Nghị định 145 được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý xử lý vi phạm trên TTCK, bảo đảm việc thực thi cơ chế chính sách, pháp luật về chứng khoán, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giúp thị trường hoạt động ổn định, lành mạnh, công bằng, minh bạch.

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt hành chính tại Nghị định 145/2016/NĐ-CP, UBCKNN có những biện pháp gì để hạn chế vi phạm và tăng cường tính minh bạch cho thị trường, thưa bà?

Cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, UBCKNN tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, theo dõi, thu thập thông tin nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm để kịp thời xử lý, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng khác để làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là vi phạm về thao túng, giao dịch nội bộ, các hành vi có dấu hiệu tội phạm xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư tham gia thị trường.

Trên cơ sở kết quả thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu các tổ chức/cá nhân vi phạm chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời xác định các khó khăn, vướng mắc, bất cập để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đề ra biện pháp quản lý giám sát phù hợp. Điều đó, một mặt giúp đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước đối với thị trường, tăng cường phòng ngừa vi phạm, đảm bảo thực thi pháp luật, mặt khác hỗ trợ công tác tái cấu trúc thị trường, góp phần thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển TTCK đến năm 2020 xây dựng TTCK phát triển lành mạnh, ổn định, an toàn, công khai, minh bạch.

Thùy Linh (thực hiện)