Sáng nay (18/4), Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIPF), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSC), và Nhóm Khuyến khích đội mũ bảo hiểm Việt Nam (VHWC) vừa trao tặng cho học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Thắng Nhất TP. Vũng Tàu hơn 1.000 mũ bảo hiểm. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình “Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”