Những năm qua, kinh tế của thị xã Ngã Bảy ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị và TTATXH luôn được giữ vững. Góp phần trong sự phát triển chung đó, vai trò, vị trí của TAND thị xã Ngã Bảy ngày càng được khẳng định.

Bên cạnh những lợi thế phát triển về mặt kinh tế - xã hội, tình hình vi phạm, an ninh trật tự và tranh chấp dân sự trên địa bàn thị xã Ngã Bảy cũng ngày càng có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, ngay đầu mỗi năm công tác, cấp ủy, lãnh đạo TAND thị xã Ngã Bảy thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ - công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt sâu sắc cho mỗi một cán bộ công chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Đồng thời, lãnh đạo TAND thị xã Ngã Bảy cũng cho triển khai áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp xây dựng, phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Ví dụ, ngoài việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, lãnh đạo đơn vị còn tổ chức giao ban hàng tuần với các Thẩm phán để nắm bắt được tiến độ giải quyết án của từng người, có vướng mắc gì về nghiệp vụ thì cùng tranh luận và tìm cách giải quyết. Trước khi xét xử mỗi vụ án, các Thẩm phán đều soạn đề cương và kiểm tra kỹ nội dung thẩm vấn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã cho triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào công việc, từ việc thụ lý, báo gọi triệu tập phiên tòa, thống kê báo cáo, nghiên cứu văn bản nghiệp vụ đều được lập bảng biểu theo dõi khoa học, kịp thời, hiệu quả, chính xác nên tiến độ giải quyết án của đơn vị tăng lên rõ rệt, hạn chế nhiều được án quá luật định.

TAND thi xa Nga Bay, tinh Hau Giang: Don vi co ty le hoa giai thanh cao - Anh 1

Một phiên xét xử của TAND thị xã Ngã Bảy

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua về công tác hòa giải thành do TAND tỉnh Hậu Giang phát động, lãnh đạo TAND thị xã Ngã Bảy luôn động viên, nhắc nhở anh em trong đơn vị cần hết sức kiên trì, mềm dẻo trong công tác hòa giải. Trong quá trình hòa giải, cán bộ Tòa án nhất định phải phân tích cho các bên đương sự hiểu những quy định của pháp luật , đồng thời nhấn mạnh về mặt đạo đức xã hội; tôn trọng, bảo vệ các ý kiến thể hiện sự tự nguyện của các đương sự, không áp đặt quan điểm, phản bác ý kiến tự nguyện thỏa thuận của các đương sự mà chỉ đề xuất, gợi mở hướng giải quyết tối ưu cho các đương sự để họ thực hiện nguyên tắc tự quyết định.

Nhờ chú trọng tới công tác hòa giải trong việc giải quyết các loại án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình nên tỷ lệ hòa giải thành của TAND thị xã Ngã Bảy trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 70,21% và là một trong 3 đơn vị có tỷ lệ hòa giải thành cao nhất TAND hai cấp tỉnh Hậu Giang, qua đó giảm bớt đáng kể mâu thuẫn giữa các đương sự, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy có những khó khăn nhất định trong việc giải quyết án song với tinh thần và ý thức trách nhiệm Tòa án đều giải quyết các vụ việc kịp thời, đúng thủ tục tố tụng theo luật định, không có vụ nào mắc sai lầm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và đường lối giải quyết vụ án.

Đồng thời, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đặc biệt được TAND thị xã quan tâm và thực hiện tốt. Lãnh đạo đơn vị phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, duy trì thường xuyên việc thường trực tiếp công dân tại trụ sở vào tất cả các ngày làm việc; quán triệt Thẩm phán và cán bộ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Những vướng mắc của công dân về trình tự, thủ tục làm đơn khởi kiện tại Tòa án đều được cán bộ hướng dẫn tận tình chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra hiện tượng cán bộ tiêu cực gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các phiên xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra vụ án hoặc nơi phát sinh tranh chấp; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí để tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân.

Trung Thành