Trong những năm qua, kinh tế của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện. Góp phần trong sự phát triển chung đó, vai trò, vị trí của TAND huyện Ngọc Hiển cũng ngày càng được khẳng định.

Bên cạnh những lợi thế phát triển về mặt kinh tế - xã hội thì tình hình vi phạm an ninh trật tự và tranh chấp dân sự trên địa bàn huyện Ngọc Hiển cũng ngày càng có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, ngay đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND huyện Ngọc Hiển thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt sâu sắc cho mỗi một cán bộ công chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Đồng thời, lãnh đạo TAND huyện Ngọc Hiển cũng cho triển khai áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp xây dựng, phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ nhân viên. Ngoài việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, lãnh đạo đơn vị còn tổ chức giao ban hàng tuần với các Thẩm phán để nắm bắt được tiến độ giải quyết án của từng người, có vướng mắc gì về nghiệp vụ thì cùng tranh luận và tìm cách giải quyết. Trước khi xét xử mỗi vụ án, các Thẩm phán đều soạn đề cương và kiểm tra kỹ nội dung thẩm vấn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã cho triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào công việc, từ việc thụ lý, báo gọi triệu tập phiên tòa, thống kê báo cáo, nghiên cứu văn bản nghiệp vụ đều được lập bảng biểu theo dõi khoa học, kịp thời, hiệu quả, chính xác nên tiến độ giải quyết án của đơn vị tăng lên rõ rệt, hạn chế nhiều được án quá luật định.

TAND huyen Ngoc Hien: Diem sang o mui Ca Mau - Anh 1

Một phiên xét xử của TAND huyện Ngọc Hiển

Trong năm 2016, TAND huyện Ngọc Hiển thụ lý 441 vụ việc, đã giải quyết 430 vụ, đạt tỷ lệ 97,5%. Tuy số lượng án thụ lý và giải quyết tăng 51 vụ việc so với năm 2015 nhưng chất lượng giải quyết các loại án không ngừng được nâng cao; việc tranh tụng tại các phiên tòa luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện theo đúng tinh thần cải cách tư pháp ; xét xử có căn cứ, đúng pháp luật , đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng và cấp ủy, chính quyền địa phương đưa 8 vụ/13 bị cáo ra xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án. Từ đó góp phần tích cực cùng với địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đặc biệt được TAND huyện quan tâm và thực hiện tốt. Lãnh đạo đơn vị phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, duy trì thường xuyên việc thường trực tiếp công dân tại trụ sở vào tất cả các ngày làm việc; quán triệt Thẩm phán và cán bộ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Những vướng mắc của công dân về trình tự, thủ tục làm đơn khởi kiện tại tòa án đều được cán bộ hướng dẫn tận tình chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra hiện tượng cán bộ tiêu cực gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân.

Bên cạnh đó, TAND huyện Ngọc Hiển còn chú trọng triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiều mặt công tác khác như: Công tác hòa giải; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể; công tác văn phòng; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thống kê - tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác Hội thẩm nhân dân; việc triển khai thi hành Hiến pháp và thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động của Tòa án…

Với những thành tích đã đạt được, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Cà Mau đã báo cáo lên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TANDTC, Chánh án TANDTC xem xét, tặng danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” cho đơn vị TAND huyện Ngọc Hiển.

Trung Thành