Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm công tác 2016 (tính từ 1/10/2015 đến 30/9/2016) vừa qua, toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Bình Định đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong mấy năm vừa qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Bình Định diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đứng trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2016, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Bình Định đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tăng cường công tác giáo dục chính trị tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Tòa án trong sạch vững mạnh. Nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức tại cơ quan, công sở làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Bình Định đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; cùng với đó là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh Bình Định nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

TAND hai cap tinh Binh Dinh: Hoan thanh tot nhiem vu cong tac nam 2016 - Anh 1

Một phiên xét xử của TAND tỉnh Bình Định

Đặc biệt, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất lượng xét xử; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Tòa án và địa phương phát động gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn, nghiệp vụ . Qua các phong trào thi đua, khen thưởng đã xây dựng được nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác thật sự là những nhân tố mới, những tài năng có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn các tập thể, cá nhân phấn đấu, học tập, làm theo.

Trong năm 2016 (tính từ 1/10/2015 đến 30/9/2016), TAND hai cấp tỉnh Bình Định thụ lý tổng số 5.863 vụ án các loại, đã giải quyết, xét xử 5.692 vụ, đạt tỷ lệ 97%; tổ chức xét xử lưu động 95 vụ án hình sự nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi công dân tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật; hòa giải 2.177 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 49,3% trong tổng số 4.739 vụ án dân sự, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư; tham gia tích cực các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa; việc bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của TANDTC; sử dụng kinh phí thi đua khen thưởng kịp thời, đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, trong suốt năm công tác 2016, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Bình Định cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án tham nhũng; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với kẻ chủ mưu, cầm đầu; kiên quyết không để án quá hạn luật định; tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính; kiên quyết khắc phục việc chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và các cơ quan hữu quan; chủ động phối hợp với Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự tỉnh rà soát các bản án, quyết định khó thi hành để xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa án theo Quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

Đồng thời, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác, tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trung Thành