Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm VII TAND, TAND cấp cao tại Hà Nội được suy tôn tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của TAND” và “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Đạt được thành tích đó là do đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; coi trọng công tác thi đua khen thưởng; bảo đảm đầy đủ các quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động theo đúng các quy định của Nhà nước và của TANDTC.

TAND cấp cao tại Hà Nội là đơn vị mới được thành lập hơn 1 năm (trên cơ sở Tòa phúc thẩm TAND tại Hà Nội), có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra khu vực phía Bắc). Đơn vị có 124 công chức, người lao động, trong đó có 26 Thẩm phán cao cấp, 44 Thẩm tra viên, 29 Thư ký và 25 công chức, người lao động. Năm 2016, TAND cấp cao tại Hà Nội chuyển trụ sở làm việc, nhiều công trình vẫn chưa hoàn thiện hết các hạng mục, nhà thầu vẫn làm việc; điều kiện làm việc khi mới chuyển về trụ sở mới chưa được ổn định, đã ảnh hưởng lớn đến kết quả công tác.

Năm 2016, số lượng vụ, việc mà TAND cấp cao tại Hà Nội phải giải quyết theo thủ tục phúc thẩm tăng cao, tính chất các vụ án và tranh chấp ngày càng phức tạp. Bên cạnh đó, số lượng đơn đề nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền rất lớn, trong khi cán bộ làm công tác chuyên môn còn thiếu, chất lượng không đồng đều. Nhiều công chức của đơn vị và công chức được biệt phái đến TAND cấp cao tại Hà Nội chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác giám đốc thẩm, tái thẩm, nên có ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án cũng như ảnh hưởng đến việc triển khai các phong trào thi đua .

TAND cap cao tai Ha Noi: Xung dang duoc tang thuong 'Co thi dua cua TAND' va 'Co thi dua cua Chinh phu' - Anh 1

TAND cấp cao tại Hà Nội tập huấn nghiệp vụ cho các Thẩm phán, Thẩm tra viên

Để bảo đảm các mặt hoạt động của cơ quan đi vào nề nếp, TAND cấp cao tại Hà Nội đã khẩn trương xây dựng và ban hành nhiều quy chế, quy định công tác như: Quy định về quy trình giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; Quy chế hoạt động của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế tiếp công dân... Bên cạnh đó, TAND cấp cao tại Hà Nội đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa phong trào thi đua sát thực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Với đặc thù của TAND cấp cao tại Hà Nội là hàng tháng phải tổ chức xét xử phúc thẩm tại trụ sở của đơn vị và xét xử lưu động tại các địa phương thuộc địa hạt quản lý nên đòi hỏi phải có sự phân công, bố trí một cách khoa học. Trong công tác xét xử phúc thẩm, đơn vị cải tiến việc phân công hồ sơ và phương pháp lên lịch phiên tòa. Các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án trong hạn luật định, đưa ra xét xử kịp thời và nghiêm minh các vụ án hình sự lớn, trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm.

Trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết các vụ việc theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội ứng dụng phần mềm tin học vào việc quản lý từ khi nhận đơn cho đến khi có kết quả giải quyết; ban hành nhiều mẫu văn bản tố tụng và phân công lãnh đạo phụ trách theo từng lĩnh vực, loại việc. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tư pháp đảm bảo tính công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án.

Kết quả công tác năm 2016, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục phúc thẩm 1.258 vụ việc; giải quyết 1.141 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 184 vụ. Kết quả bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng, đơn vị có 113 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 21 cá nhân đủ điều kiện được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 1 cá nhân là “Chiến sỹ thi đua TAND”; có 8 tập thể là “Tập thể lao động xuất sắc”. Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm VII TAND năm 2016, TAND cấp cao tại Hà Nội được suy tôn tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của TAND” và “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Sở dĩ đơn vị đạt được những thành tích đáng khích lệ như trên, theo Thẩm phán Phạm Văn Hà, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội là do đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm đầy đủ các quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động theo đúng các quy định của Nhà nước và của TANDTC. Ngoài ra, đơn vị coi công tác thi đua là động lực quan trọng để thúc đẩy các mặt công tác; công tác khen thưởng phải kịp thời, công khai, dân chủ, công bằng, đúng thực chất thành tích; chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp; kết hợp giữa động viên tinh thần với khuyến khích vật chất và các chế độ ưu đãi, chính sách trong tuyển chọn, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, nâng lương... Đó chính là tiền đề để TAND cấp cao tại Hà Nội hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trần Minh Giang