Hanoinet - Đó là bỏ ra tầm 40 triệu để… nâng nó lên. Đối với tuổi mới lớn, cơ thể còn chưa phát triển hết thì điều này nguy hiểm vô cùng, tạo ra những phản ứng phụ không mong muốn.