Trong 3 ngày từ ngày 10-12/10 vừa qua, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng huyện Tân Phú Đông đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng...

Tan Phu Dong tap huan nang cao nang luc quan ly rui ro thien tai - Anh 1

Trong 3 ngày từ ngày 10-12/10 vừa qua, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng huyện Tân Phú Đông đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị đã được trang bị kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai đựa vào cộng đồng theo bộ tài liệu do Bộ NN- PTNT cung cấp, hướng dẫn.

Nghe giới thiệu về Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; xem các phóng sự tài liệu về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai thực hiện.

Đặc biệt các đại biểu đã được báo cáo viên cấp tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 5 năm theo Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 và hướng dẫn khai thác thông tin dữ liệu từ trang web phòng chống thiên tai của Ban chỉ đạo Trung ương.

Thông qua tập huấn đã giúp nâng cao năng lực về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho công chức, viên chức các cơ quan bàn ngành đoàn thể huyện đồng thời làm tốt hơn vai trò tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.