Làng Thương Ưởng, tại thành phố Yiwu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là nơi vẫn giữ được nghề sản xuất đường nâu truyền thống trong suốt 300 năm qua.

Tan muc quy trinh lam duong nau truyen thong 300 nam qua - Anh 1

Người dân địa phương tại làng Thương Ưởng ngày nay vẫn tiếp tục sản xuất đường nâu theo phương pháp truyền thống.

Tan muc quy trinh lam duong nau truyen thong 300 nam qua - Anh 2

Đây là hình ảnh cho thấy quy trình sản xuất đường nâu truyền thống tại nhà máy đường nâu tại làng Thương Ưởng.

Tan muc quy trinh lam duong nau truyen thong 300 nam qua - Anh 3

Công nhân đun đường từ cây mía rồi làm thành các sản phẩm như kẹo xoắn, quẩy chiên tẩm đường.

Tan muc quy trinh lam duong nau truyen thong 300 nam qua - Anh 4

Công nhân làm kẹo từ đường nâu.

Tan muc quy trinh lam duong nau truyen thong 300 nam qua - Anh 5

Việc làm đường nâu bằng phương pháp thủ công đã có từ 300 năm nay tại làng Thương Ưởng.

Tan muc quy trinh lam duong nau truyen thong 300 nam qua - Anh 6

Những người thợ nhanh tay đảo đường.

Tan muc quy trinh lam duong nau truyen thong 300 nam qua - Anh 7

Đây là một trong những quy trình làm kẹo kéo từ đường tại nhà máy đường nâu.

Tan muc quy trinh lam duong nau truyen thong 300 nam qua - Anh 8

Món quẩy xoắn tẩm đường là một trong những món ăn truyền thống được yêu thích ở Trung Quốc.

Tan muc quy trinh lam duong nau truyen thong 300 nam qua - Anh 9

Công nhân đang cắt những viên kẹo làm từ đường nâu.