Tamnhin.net) - Gần 20 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, Viện Quản trị Doanh nghiệp là nơi đào tạo hàng ngàn sinh viên, học sinh trở thành những nhà quản l ý tài ba, những doanh nhân thành đạt cho xã hội.

Viện Quản trị Doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoạt động với 3 chức năng: Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm trong nước và ngoài nước về quản trị doanh nghiệp; Bồi dưỡng đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp;Thông tin, tư vấn cho các doanh nghiệp. Hiện tại, Viện đã xây dựng được một hệ thống các trung tâm đào tạo uy tín tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, hợp tác đào tạo với các đơn vị chất lượng cao trong nước và quốc tế. Đó là sự nổ lực của những cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn cùng đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên gia có tài, có tâm, và có lòng nhiệt huyết truyền thụ kiến thức, hoạt động khoa học và công nghệ. Ngoài việc xây dựng các hệ thống trung tâm đào tạo, Viện còn hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu khoa học như Đại học Bách Khoa,.. nhằm mục đích góp phần phần nhỏ bé vào việc thực hiện xã hội hóa giáo dục và đào tạo theo nhu cầu xã hội theo đúng đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước dựa trên phương châm và nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội đặc biệt là cán bộ quản lý của các doanh nghiệp. Năm 2010, nhân dịp cả nước chào đón 1000 năm Thăng Long Hà nội, Viện vinh dự đón nhận nhiệm vụ từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam: đầu tư, quản lý và xuất bản Báo Tầm Nhìn – báo điện tử của giới doanh nhân được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 382/GP-TTTT ngày 24/03/2010. Việc phát triển Báo điện tử Tầm Nhìn không chỉ nâng tầm của Viện trong công việc đào tạo nguồn nhân lực quản lý mà còn thể hiện sự thích ứng nhanh chóng của Viện trong kỷ nguyên thông tin và truyền thông, kỷ nguyên internet, thể hiện tầm nhìn sâu rộng của cán bộ lãnh đạo. Báo điện tử Tầm Nhìn cung cấp thông tin nhanh, nhạy và kịp thời, là diễn đàn và là cầu nối của các doanh nghiệp, doanh nhân, giới trí thức. Thông qua chuyên mục Nhân lực của báo điện tử Tầm Nhìn, chúng tôi sẽ phối hợp với các trung tâm nghiên cứu khoa học, các trường Đại học, các Viện nghiên cứu khoa học để đưa ra các đề tài, chương trình đào tạo mới khoa học, hiệu quả hơn tới bạn đọc trực tuyến. Tầm Nhìn sẽ đồng hành cũng các nhà quản lý kinh tế, doanh nhân, tri thức, các bạn học sinh, sinh viên; là nơi chia sẻ những quan điểm, nhận định, cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế, giáo dục nước nhà. Bên cạnh đó, với Tầm Nhìn chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội học tập, nghiên cứu và bổ sung kiến thức cho những bạn đọc không điều kiện tham dự các khóa học tại các Trường, Viện hay trung tâm đào tạo. Chúng tôi chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của độc giả với báo điện tử Tầm Nhìn tại trang web http://www.tamnhin.net . Gần 20 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, Viện Quản trị Doanh nghiệp là nơi đào tạo hàng ngàn sinh viên, học sinh trở thành những nhà quản l ý tài ba, những doanh nhân thành đạt cho xã hội. Viện Quản trị Doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoạt động với 3 chức năng: Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm trong nước và ngoài nước về quản trị doanh nghiệp; Bồi dưỡng đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp;Thông tin, tư vấn cho các doanh nghiệp. Hiện tại, Viện đã xây dựng được một hệ thống các trung tâm đào tạo uy tín tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, hợp tác đào tạo với các đơn vị chất lượng cao trong nước và quốc tế. Đó là sự nổ lực của những cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn cùng đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, chuyên gia có tài, có tâm, và có lòng nhiệt huyết truyền thụ kiến thức, hoạt động khoa học và công nghệ. Ngoài việc xây dựng các hệ thống trung tâm đào tạo, Viện còn hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu khoa học như Đại học Bách Khoa,.. nhằm mục đích góp phần phần nhỏ bé vào việc thực hiện xã hội hóa giáo dục và đào tạo theo nhu cầu xã hội theo đúng đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước dựa trên phương châm và nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội đặc biệt là cán bộ quản lý của các doanh nghiệp. Năm 2010, nhân dịp cả nước chào đón 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chúng tôi vinh dự đón nhận nhiệm vụ từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam: đơn vị đầu tư, quản lý và xuất bản Báo Tầm Nhìn – báo điện tử của giới Doanh nhân được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 382/GP-TTTT ngày 24/03/2010. Việc phát triển Báo điện tử Tầm Nhìn không chỉ nâng tầm của Viện Quản trị Doanh nghiệp trong công việc đào tạo nguồn nhân lực quản lý mà còn thể hiện sự thích ứng nhanh chóng của Viện Quản trị Doanh nghiệp trong kỷ nguyên thông tin và truyền thông, kỷ nguyên internet, thể hiện tầm nhìn sâu rộng của cán bộ lãnh đạo. Với tôn chỉ mục đích của Báo điện tử Tầm Nhìn là sân chơi dành riêng cho doanh nhân, doanh nghiệp, giới trí thức, nhằm cung cấp thông tin nhanh, nhạy và kịp thời và là cầu nối của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Thông qua chuyên mục: Nhân lực, Đào tạo của báo điện tử Tầm nhìn, chúng tôi sẽ phối hợp với các trung tâm nghiên cứu khoa học, các trường Đại học, các Viện nghiên cứu khoa học để đưa ra các đề tài, chương trình đào tạo mới khoa học, hiệu quả hơn tới bạn đọc trực tuyến. Tầm Nhìn sẽ đồng hành cũng các nhà quản lý kinh tế, doanh nhân, tri thức, cùng các bạn học sinh, sinh viên; là nơi chia sẻ những quan điểm, nhận định, cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế, giáo dục nước nhà. Bên cạnh đó, với Tầm Nhìn chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội học tập, nghiên cứu và bổ sung kiến thức cho những bạn đọc không điều kiện tham dự các khóa học tại các Trường, Viện hay trung tâm đào tạo. Chúng tôi chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của độc giả với báo điện tử Tầm Nhìn tại trang web http://www.tamnhin.net. Tiến sỹ, Luật sư Nguyễn Thị Mai Thu (Viện trưởng Viện quản trị Doanh nghiệp)