24H.COM.VN - Bắt đầu từ 4/7/2008, các rạp phim tại TP.HCM sẽ đồng loạt khởi chiếu bộ phim “Three Kingdoms - Resurrection of the Dragon” (Tam Quốc Chí - Rồng tái sinh).