Vào lúc 09:00 ngày 2/7/2013, NPH Tam Quốc Chí công bố sẽ mở máy chủ mới mang tên Đại Kiều.

Vào lúc 09:00 ngày 2/7/2013, NPH Tam Quốc Chí công bố sẽ mở máy chủ mới mang tên Đại Kiều. Nhân dịp ra mắt máy chủ mới chúng tôi xin gửi tặng quý đọc giả 1000 GiftCode của Tam Quốc Chí trị giá 1.000.000 Bạc, 300 Quân Lệnh.

Thông tin chi tiết xem tại http://tamquocchi.net/