Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc tạm ngừng nhằm phục vụ công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2016.

Tam ngung to chuc cac doan vao Lang vieng Bac tu ngay 5/9 den 5/12/2016 - Anh 1

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo từ ngày 5/9 đến hết ngày 5/12, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2016.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 6/12.

Uyên Linh