GD&TĐ - Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan tổ chức vận động Quỹ “tấm lòng vàng khuyến học”.

Tam long vang khuyen hoc tinh Quang Ngai - Anh 1

Hàng năm, Quỹ đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp quý báu về tinh thần và vật chất của các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Hội đồng quản lý Quỹ đã cấp hàng ngàn suất học bổng mỗi năm, với số tiền hơn 3 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, khuyến khích những học sinh, sinh viên học giỏi, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh nhà.

Năm 2016, nhân kỉ niệm 20 năm ngày Khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan vận động “Tấm lòng vàng khuyến học” với mong muốn đạt kết quả cao nhất nhằm hỗ trợ, động viên khuyến khích học sinh, sinh viên nghèo phấn đấu.

Qua chương trình, hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, những người con quê hương Quảng Ngãi chung tay góp sức xây dựng Quỹ.

Số tiền hoặc hiện vật ủng hộ có thể gửi đến hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi (38 Phan Chu Trinh, TP Quảng Ngãi) hoặc chuyển vào số tài khoản 10201.0000.404246 của Hội khuyến học tại Ngân hàng Công thương tỉnh Quảng Ngãi. Các tấm lòng vàng cũng có thể đăng ký ủng hộ suất học bổng, để Hội khuyến học tổ chức lễ trao giải, mời các tổ chức, cá nhân đến trao trực tiếp cho học sinh, sinh viên.