(Vitinfo) - Vị thuốc tang ký sinh (tầm gửi trên cây dâu tằm) đã được các đại danh y Trung Quốc từ 3-4 ngàn năm trước ghi nhận là vị thuốc rất quý trong Đông y. Hai bậc thánh y Việt Nam là: Tuệ Tĩnh thiền sư và Hải Thượng Lãn ông cũng rất quý trọng vị thuốc này.