Tổng cục ĐBVN yêu cầu Tổng công ty Sông Đà; Cục QLĐB II; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ; Vụ Tài chính khẩn trương thực hiện việc tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Đèo Ngang thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang.

Tam dung thu phi tai tram thu phi Deo Ngang tu 24 gio ngay 30/11 - Anh 1

Tạm dừng thu phí hầm Đèo Ngang từ 24 giờ ngày 30/11/2016.( Ảnh nguồn internet)

Theo đó, các đơn vị nêu trên sẽ thông báo công khai việc tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Đèo Ngang vào 24 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2016, trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trạm thu phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí; có trách nhiệm sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí; Tổ chức trông coi, bảo vệ bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; có biện pháp đảm bảo ATGT khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu; Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn;

Đồng thời, khẩn trương cử ngay cán bộ phối hợp với Tổng cục ĐBVN tính toán lại phương án tài chính (cập nhật số thu phí, các chi phí liên quan trong giai đoạn vận hành khai thác,…) để xác định thời gian thu phí của Dự án và quyết toán Hợp đồng Dự án;. Cùng với đó, đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để thực hiện xây dựng nâng cấp trạm thu phí theo tiêu chuẩn một dừng, không dừng theo quy định của Bộ GTVT; Nộp số tiền thu thừa (nếu có) vào tài khoản do Tổng cục ĐBVN chỉ định và báo cáo Tổng cục ĐBVN kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 3/12/2016.

Tổng cục ĐBVN giao Vụ Pháp chế - Thanh tra, Cục Quản lý đường bộ II giám sát việc dừng thu phí tại trạm thu phí Đèo Ngang theo quy định; Vụ Kế hoạch – Đầu tư chủ trì đàm phán, thương thảo ký kết phụ lục bổ sung, điều chỉnh Hợp đồng Dự án theo ủy quyền của Bộ GTVT tại Thông báo số 672/TB-BGTVT; thời hạn hoàn thành trước ngày 10/12/2016 để có cơ sở báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/12/2016; Vụ Tài chính chủ trì phối hợp với Tổng Công ty Sông Đà tính toán lại phương án tài chính, xác định thời gian thu phí của Dự án và quyết toán Hợp đồng Dự án và Vụ Quản lý, bảo trì tham mưu văn bản báo cáo Bộ GTVT phương án bảo trì hầm đường bộ trong giai đoạn tạm dừng thu phí.

Trần Kim