UBND TP đã ra văn bản 6016/UBND-ĐT chỉ đạo về việc quản lý bến thủy nội địa Hồ Tây. Quyết định tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa và các hoạt động kinh doanh có liên quan ở khu vực Hồ Tây.

Sau một thời gian dài bàn về phương án di dời bến thủy nội địa Hồ Tây, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về kiến nghị liên quan đến vị trí kinh doanh của Công ty CP Nhà nổi Hồ Tây .

Dựa trên đề xuất của Sở Giao thông vận tải và các văn bản liên quan, UBND TP đã ra văn bản tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa và các hoạt động kinh doanh có liên quan ở khu vực Hồ Tây do không đảm bảo các điều kiện về hoạt động bến thủy nội địa, về phương tiện thủy nội địa và để phối hợp với công tác kiểm tra, xử lý môi trường nước Hồ Tây.

Tam dung hoat dong ben thuy noi dia Ho Tay - Anh 1

UBND quận Tây Hồ.

Trước đó, ngày 30/9/2015 UBND TP Hà Nội có văn bản số 6658/VP-XDGT chỉ đạo UBND quận Tây Hồ di dời toàn bộ tàu thủy nội địa tại Bến Thủy về khu vực Đầm Bảy Hồ Tây.

Nhưng kể từ khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định, chỉ đạo UBND quận Tây Hồ thực hiện, thì việc di dời các tàu thủy nội địa tại Bến Thủy về khu vực Đầm Bẩy thực hiện rất chậm trễ.

Lý giải về việc chậm trễ này, bà Võ Bích Thủy, chánh văn phòng UBND quậnTây Hồ (Hà Nội) cho biết: Về việc này chúng tôi đã tiến hành họp bàn, thống nhất phương pháp rà soát, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở rà soát, cung câp hồ sơ, hiện nay có 13 đơn vị các đơn vị có phương tiện thủy nội địa tại khu vực Hồ Tây.

UBND quận Tây Hồ cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị có phương tiện thủy nội địa cũ, nát, không sử dụng tự thanh thải khỏi khu vực Hồ Tây. Tuy nhiên theo báo cáo của các đơn vị không có doanh nghiệp nào có phương tiện thủy nội địa cũ, nát, không sử dụng trên Hồ Tây tự thực hiện việc thanh thải.

Các doanh nghiệp đều có văn bản đề nghị được sửa chữa phương tiện thủy nội địa và tiếp tục được kinh doanh trên Hồ Tây.”

“Không có doanh nghiệp nào có kế hoạch tự thanh thải phương tiện thủy nội địa cũ, nát, không sử dụng ra khỏi khu vực Hồ Tây. Đồng thời các doanh nghiệp đã tồn tại từ lâu, tiếp tục có kiến nghị được sửa chữa phương tiện thủy nội địa để kinh doanh trên Hồ Tây nên việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn.” – Bà Thủy cho biết thêm.

Tam dung hoat dong ben thuy noi dia Ho Tay - Anh 2

Tàu thủy nội địa tại bến thủy Hồ Tây.

Về việc tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa Hồ Tây, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát kỹ hồ sơ của các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động bến thủy nội địa Hồ Tây, căn cứ quy định của pháp luật và các tài liệu pháp lý đề xuất biện pháp xử lý đối với kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp.

Qua đó, Sở Giao thông vận tải căn cứ quy định của pháp luật, đề xuất biện pháp quản lý theo đúng chủ trương của UBND TP đối với công tác quản lý bến thủy nội địa Hồ Tây và theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi thực hiện, báo cáo lên UBND TP theo đúng thẩm quyền.

Như Trường