Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký các quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập báo điện tử Infonet.

Tam dinh chi Tong bien tap, Pho Tong bien tap bao dien tu Infonet - Anh 1

Cụ thể, tạm thời đình chỉ chức vụ Tổng biên tập báo điện tử Infonet đối với ông Võ Đăng Thiên trong thời gian 15 ngày; tạm thời đình chỉ chức vụ Phó Tổng biên tập báo điện tử Infonet đối với ông Phạm Thanh trong thời gian 15 ngày để làm rõ trách nhiệm cá nhân của ông Võ Đăng Thiên và ông Phạm Thanh đối với những sai phạm của báo điện tử Infonet trong thời gian vừa qua.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng đã ký quyết định giao ông Nguyễn Văn Bá, Phó Tổng biên tập báo điện tử Infonet đảm nhận nhiệm vụ Phó Tổng biên tập phụ trách báo điện tử Infonet trong thời gian 15 ngày.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký, 19/10/2016.

Thúy Hà