(aFamily) - Tối 29/05 tại Trường MNTH Hoa Sen (Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra lễ chia tay của các bé mẫu giáo để vào cấp I, phóng viên Afamily đã ghi lại thời phút cảm động này.