Nhiều CB-NV trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội không được bỏ phiếu tín nhiệm bầu giám đốc KTNT - Không chỉ xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, mới đây việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y của Tường Đại học Y Hà Nội không theo quy trình khiến dư luận nghi ngờ có nhiều uẩn khúc sau đó.

Nhiều CB-NV trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội không được bỏ phiếu tín nhiệm bầu giám đốc

KTNT - Không chỉ xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, mới đây việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y của Tường Đại học Y Hà Nội không theo quy trình khiến dư luận nghi ngờ có nhiều uẩn khúc sau đó.

Trong đơn gửi Báo Kinh tế nông thôn, nhiều cán bộ hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phản ánh việc quy trình bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện có vấn đề, không đúng như quy định của Bộ Y tế.

Cụ thể, theo quy định tại mục 2.2 của Công văn số 1740/2008/BYT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức... thì “đối tượng tham gia lấy phiếu tín nhiệm là tất cả cán bộ, công chức của phòng, ban, khoa, bộ môn hoặc tổ chức tương đương nơi cán bộ, công chức lãnh đạo đang công tác”. Tuy nhiên đến ngày 26/4, tập thể viên chức của Bệnh viện vẫn không thấy tên mình trong thành phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện diễn ra vào chiều cùng ngày.

Trước đó, liên quan đến việc bổ nhiệm lại giám đốc Bệnh viện, chỉ trong 1 tháng, Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành tới 3 văn bản với nội dung trái ngược nhau về hướng dẫn quy trình bổ nhiệm lại giám đốc Bệnh viện. Văn bản thứ nhất hướng dẫn đúng theo đúng Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Đơn cán bộ, viên chức Bệnh viện gửi Báo KTNT.

Tuy nhiên, các văn bản sau không tuân theo đúng quy định của Quyết định số 29 của Bộ Y tế. Việc này được lãnh đạo trường ĐH Y Hà Nội giải thích là để “mở rộng dân chủ”? Việc ban hành bổ sung các quy định (viên chức có trình độ đại học trở lên có hợp đồng làm việc dài hạn...) khiến hàng trăm cán bộ, viên chức đang công tác tại Bệnh viện lại không được tham gia vào việc lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lãnh đạo. Trong khi hạn chế những cán bộ viên chức đang trực tiếp công tác tại Bệnh viện thì việc “mở rộng dân chủ” chỉ nhắm đến trường Đại học Y Hà Nội?

Thiết nghĩ, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho hàng trăm cán bộ, viên chức Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế cần sớm chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ sự việc trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến mới nhất của vụ việc.

Theo phân cấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội. Khi bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện thì quy trình bỏ phiếu tín nhiệm phải xuất phát từ bệnh viện, sau đó chuyển lên lãnh đạo và cấp ủy Trường và Bộ xem xét. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội lại có sự “can thiệp” một cách bất thường khi lấy phiếu tín nhiệm cả bên phía Trường.

Duy Phong