(HQ Online)- Ngân hàng Standard Chartered cho biết, Chương trình “Ánh sáng là niềm tin” do Standard Chartered và Tổ chức Phòng chống mù lòa quốc tế (IAPB) hợp tác thực hiện, mới đây đã trao 8 gói tài trợ với tổng giá trị 1 triệu USD nhằm mang dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao cho các nước có thu nhập trung bình thấp.

Bệnh nhân khám mắt trong chương trình "Ánh sáng là niềm tin". Ảnh: Standard Chartered

Các gói tài trợ này được trao cho một số cơ quan tổ chức, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, bệnh viện thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe công của Anh, các trường đại học và một doanh nghiệp tư nhân để cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao cho các nước cho thu nhập trung bình thấp.

Trước đó, vào tháng 5-2013, Chương trình “Ánh sáng là niềm tin” đã kêu gọi các cơ quan tổ chức từ khắp nơi trên khắp thế giới tham gia nộp hồ sơ nhận tài trợ cho việc phát triển các sáng kiến mới có tác động tích cực lên cách thức triển khai dịch vụ chăm sóc mắt tại các nước có thu nhập trung bình thấp. Trong số 300 hồ sơ từ hơn 50 nước trên thế giới, chương trình đã lựa chọn 8 đơn vị được nhận tài trợ.

Các gói tài trợ được chia làm hai loại, gồm: các gói tài trợ 50.000 USD nhằm hỗ trợ các sáng kiến ở giai đoạn đầu thử nghiệm và các gói tài trợ 200.000 USD hỗ trợ các sáng kiến đã trải qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu và chuẩn bị được nhân rộng.

Nguyễn Hiền