Hỏi: Tại sao tôi chỉ vào được trang web này mà không vào được các trang khác như: Google,… Tôi ở Điện Biên, Lai Châu.

Trả lời: Quý khách thử cài đặt thông số DNS tĩnh xem có được không? Quý khách vào phần cài đặt địa chỉ IP tĩnh sau đó đặt DNS tĩnh theo: - Vào Control Panel chọn Network Connection - Kích chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties - Tích chuột trái vào dòng Internet Protocol (TCP/IP) chọn Properties -Tích chuột trái vào dòng Use following DNS server address: - Điền các thông số DNS sau: Preferred DNS server: 203.162.0.181 Alternate DNS server: 203.210.142.132 Sau đó chọn OK 2 lần rồi chọn Close. Quý khách thử lại xem đã vào được các trang web khác chưa. Nếu vẫn không vào được thì Quý khách báo cho trung tâm chăm sóc khách hàng của VNPT Điện Biên - Lai Châu, số điện thoại: 0230.3829.116. XHTT93