(VietNamNet) - Liệu có bao nhiêu giáo viên đang giảng dạy môn Động cơ đốt trong nhìn tổng quát mà có thể phân biệt được động cơ diesel và động cơ xăng, có lẽ không đến 50%... Vậy, tại sao các cháu lại phải học môn này?