TTO-  Bông ơi, sao bạn hành động như vậy nhỉ, đã biết gia đình anh ấy hạnh phúc mà bạn làm người thứ ba xen vào làm gì, để rồi sau này đứa bé kia phải chịu cảnh cha mẹ chia tay thế.