Giadinh.net - Trước đây, ngày nào anh ấy cũng tặng hoa, nói lời yêu thương với bạn nay bỗng nhiên ...