Theo tạp chí Biology Letters, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học ở Đại học Toronto, (Canada) đã tìm ra lời đáp cho câu hỏi lý thú trên.

Tai sao con duc thuoc loai nhen goa phu den lai chon con cai tre? - Anh 1

Chúng ta đều biết rằng con cái thuộc loài nhện góa phụ đen chén con đực ngay sau màn giao phối. Chính tập quán này đã khiến loài nhện nổi tiếng với tên gọi nhện góa phụ đen.

Những quan sát của các nhà sinh học đối với 2 loài nhện góa phụ đen hasselti và geometricus đã cho thấy trong quá trình tiến hóa, các con đực đã biết chọn chiến thuật sống sót độc đáo: chúng chọn những con cái non, chưa trưởng thành để giao phối để tránh bị ăn thịt vì con non chưa đủ sức làm việc đó.

Chiến thuật “yêu đương” này của nhện đực mang lại hiệu quả kép: quá trình giao phối hiếm khi kết thúc bằng” bữa tiệc thịnh soạn” đối với con cái - và nhờ không bị ăn thịt, nên vẫn còn cơ hội được giao phối với những con cái khác.

Các nhà sinh học giải thích rằng “Ngay ở các hệ cực đoan, nơi con cái khống chế tất cả thì con đực vẫn tìm ra phương thức lấy lại thế cân bằng theo hướng có lợi cho thành quả tái sinh sản của mình”.

Vũ Trung Hương