Các khoản đầu tư và nguồn thu nhập của ứng cử viên tổng thống sẽ được xử lý như thế nào khi người đó thắng cử và trở thành chủ nhân của Nhà Trắng? Liệu có xung đột lợi ích nào xảy ra nếu họ vẫn tiếp tục nhận số tiền đó?