Robert Beric sinh năm 1991, là một tài năng thú vị, là linh hồn trên hàng công Saint-Etienne.

Nguồn: - Báo Thể thao Việt Nam