Nhóm "The F2 Freestylers" đã tái hiện lại những pha bóng hài hước trong game FIFA 17 ra ngoài đời thật.