ĐB Đỗ Trọng Hưng (Thanh Hóa) cho rằng về cơ bản tái cấu trúc nền kinh tế chưa đạt mục tiêu Nghị quyết của Quốc hội.

Tai co cau chua dat muc tieu de ra - Anh 1

Quy mô nền kinh tế vẫn còn nhỏ so với các nước trong khu vực. Huy động vốn đầu tư lớn nhưng hiệu quả thấp, chỉ số ICO thời kỳ 2011-2015 là 6,91 trong khi thời kỳ 2001-2005 chỉ là 4,88. Tăng trưởng có xu hướng chậm lại, chất lượng tăng trưởng không cao, thiếu bền vững do tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động.

Cũng trong vấn đề này, theo kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, nhiều mục tiêu chưa có nguồn lực và vẫn đưa vào các tiêu chí mang tính định tính, rất khó cho việc đánh giá kết quả thực hiện sau này.

Phải tôn trọng nguyên tắc của thị trường

ĐB Phạm Phú Quốc (TP.HCM) cho rằng, khác biệt của việc tăng trưởng nền kinh tế 30 năm qua là thu nhập đầu người vẫn thấp hơn nền kinh tế khác. Hạn chế trong suốt 30 năm tăng trưởng kinh tế của chúng ta là do thiếu tôn trọng các nguyên tắc của thị trường, vẫn có sự can thiệp hành chính vào quá trình giao lưu hàng hóa. Thiếu sự đồng bộ giữa các quy hoạch và thiếu những thể chế để tạo môi trường, điều kiện giám sát, phản biện của xã hội đối với các định chế liên quan đến nền kinh tế.

Rác địa phương nào phải xử lý nơi đó

Tai co cau chua dat muc tieu de ra - Anh 2

ĐBQH Cao Đình Thưởng (ảnh) (Phú Thọ) bày tỏ bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay quá nghiêm trọng. Ông cho biết tại Phú Thọ Cty môi trường Phú Hà gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Đây là nhà máy được cấp phép nằm ở thượng nguồn sông Lô. Việc vận chuyển chất thải nguy hại của Cty là không thể kiểm soát được, trong đó có cả chất thải của Formosa. Nguy cơ Phú Thọ thành bãi chứa chất thải của cả nước.

“Như vậy tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đến nguồn nước trầm trọng, ảnh hưởng đến cả hạ lưu sông Lô. Vì thế đề nghị Chính phủ cho kiểm tra dự án này và điều chỉnh dự án theo nguyên tắc chất thải của địa phương nào thì xử lý địa phương đó”, ĐB Cao Đình Thưởng đề nghị.