Kết quả kinh doanh của các CTCK trong những tháng đầu năm 2016 tăng trưởng khá. Việc kiểm tra các CTCK được thực hiện định kỳ. 4 CTCK bị kiểm tra trong năm 2015. Theo kế hoạch năm 2016 sẽ tiếp tục kiểm tra thêm 4 CTCK.

Chiều ngày 7/10/2016, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức Báo cáo tổng kết công tác thành viên năm 2015, 9 tháng đầu năm 2016 và định hướng công tác năm 2017.

Doanh thu 76 CTCK tăng 30%

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Sở GDCK Hà Nội HNX cho biết tính đến 30/9/2016, tổng số CTCK thành viên trên thị trường niêm yết và UPCoM đã lần lượt giảm còn 76 và 74 CTCK, trong đó 1 CTCK đang thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên.

So với số lượng thành viên thị trường năm 2010 (102 công ty), số lượng các công ty chứng khoán đã giảm 25%.

Tai cau truc thi truong, hon 25% CTCK bi 'xoa' ten sau 6 nam - Anh 1

Nhờ thanh khoản trên thị trường được cải thiện, các CTCK kiểm soát chi phí tốt hơn và lợi nhuận do đánh giá tăng giá trị tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị thị trường, kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán cải thiện so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 của 76 CTCK đạt 5.829 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 76 CTCK đạt 1.203 tỷ đồng, tăng 4% cùng kỳ. Tổng cộng có 51/76 CTCK có kết quả kinh doanh có lãi, tổng giá trị lãi 1.814 tỷ đồng. Ngoài ra, 25 CTCK có kết quả kinh doanh lỗ, giá trị lỗ 611 tỷ đồng.

Ghi nhận trong năm 2015, Sở đã thực hiện kiểm tra 4 CTCK thành viên theo ủy quyền của UNBCKNN và kiểm tra 3 CTCK về an toàn công nghệ thông tin trong kết nối với với HNX. Kết thúc đợt kiểm tra, HNX đã gửi CTCK, đồng thời nhắc nhở yêu cầu CTCK nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh các vấn đề còn tồn tại. Năm 2016, HNX dự kiến sẽ kiểm tra định kỳ 4 CTCK. Hiện Sở đã kiểm tra 1 CTCK và sẽ tiếp tục kiểm tra 3 CTCK trong tháng 10/2016.